Newsletter


g -

Regulamin

Ta strona powstała z myślą o Tobie, ale obowiązują na niej pewne zasady, dlatego stworzyłam krótki regulamin, aby łatwiej było Ci się z nimi zapoznać.

REGULAMIN STRONY SZTUKKILKA.PL
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza strona prowadzona jest przez firmę Sztuk Kilka Marta Norenberg z siedzibą w: 05 – 806 Granica, ul. Jodłowa 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 524-25-44-485 oraz REGON 146979628, dalej zwaną „Administratorem”.
 2. Wszystkie zdjęcia oraz teksty znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność Administratora lub własność osób wymienionych na stronie / blogu i podlegają ochronie prawnej. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, powielanie i przetwarzanie ich bez wcześniejszego poinformowania mnie i otrzymania pozwolenia.
 3. Adres pracowni do korespondencji i przelewów:

Sztuk Kilka Marta Norenberg

ul. Jodłowa 25, 05 – 806 Granica

Bank ING: 60 1050 1924 1000 0091 1767 7782

Bank Pocztowy: 66132015373037473720000001

NIP: 524 254 44 85

e-mail: studio@sztukkilka.pl

tel. 534 00 46 46

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług
 1. Za pośrednictwem strony nie jest prowadzona sprzedaż produktów.
 2. Powyższa strona służy jako witryna reprezentacyjna firmy Sztuk Kilka i prezentuje produkty wytwarzane przez nią, zatem nie można bezpośrednio za pomocą strony sztukkilka.pl zakupić biżuterii.
 3. Za pośrednictwem strony jest możliwe składanie zamówień indywidualnych po przez kontakt telefoniczny lub mailowy. W razie kontaktu, do klienta zostanie przesłany na adres e-mail formularz zamówienia.
 4. Po przez stronę Użytkownik może zapisać się na Newsletter, wybierając dwie lub jedną z opcji: otrzymywanie INFORMACJI HANDLOWYCH od firmy Sztuk Kilka oraz otrzymywanie NEWSLETTERA BLOGA.
 5. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza NEWSLETTERA i zaznaczenie okienka/ okienek wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 6. Administratorem Danych osobowych jest pracownia SZTUK KILKA Marta Norenberg z siedzibą: 05 – 806 Granica, ul. Jodłowa 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 524-25-44-485 oraz REGON 1469796287.
 7. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie (imię + adres e-mail). Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu (przesyłanie newslettera bloga i informacji handlowych).
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia owych danych osobowych i rezygnacji z newslettera.
 9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
§ 3
Postanowienia końcowe 
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.sztukkilka.pl/regulamin oraz w siedzibie Sklepu. Regulamin, na żądanie Użytkownika, zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.